Loading...

REGULAMENTUL DE FRECVENTARE AL CLUBULUI PRONOVIA GYM

Respectarea tuturor regulilor din prezentul Regulament Intern este obligatorie pentru toţi Membrii Clubului Pronovia Gym.


Regulamentul în vigoare este stabilit pentru efectuarea normală a activităţilor, precum şi în scopul respectării ordinii şi curăţeniei încăperilor şi echipamentelor centrului.


Cunoaşterea, însuşirea şi respectarea regulamentului intern al Clubului este obligatorie pentru toate persoanele care frecventeaza Clubul nostru. Prin plata unei şedinte sau a unui abonament şi semnarea fişei de adeziune certificaţi respectarea cu strictete a prezentului regulament.


Dacă din orice motive membrul nu este multumit de serviciile clubului si doreşte să renunţe la statutul de membru, clubul nu este obligat sa îi returneze contravaloarea abonamentului achitat deja.


În momentul aderării Dvs., veţi primi un card de membru. Cardul de membru este nominal, se eliberează pentru întreaga perioadă a valabilităţii abonamentului şi nu poate fi transmis altor persoane. Sunteţi rugat să purtaţi permanent cardul Dvs. de membru când frecventaţi clubul Pronovia Gym, accesul în săli neputând să se facă fără acest card.


Plata pentru servicii se realizeaza numai la receptia Clubului Pronovia Gym. Plata se încasează sub forma de numerar. Costul serviciilor precum şi durata lor, a produselor comercializate, pot fi modificate în conformitate cu decizia administraţiei clubului Pronovia Gym.


Calitatea de Membru poate fi desfinţată fără preaviz, dacă după părerea clubului, continuarea statutului de membru poate dăuna reputaţiei şi intereselor clubului, în special din cauza unui comportament agresiv sau periculos, a unor acte de vandalism sau din cauza altor comportamente incompatibile cu regulile de convieţuire socială, inclusiv crearea unui disconfort major altor membri ai clubului. In acest caz, membrului nu îi va fi returnată contravaloarea abonamentului achitat deja.


Clubul îşi rezervă totodată dreptul de a-şi selecta membrii şi de a nu permite accesul în incintă, decât a persoanelor agreate de către club.În scopul securităţii membrilor şi invitaţiilor clubului este interzis, în mod categoric, de a purta cu sine arma alba, de foc sau cu gaze. Distribuirea şi folosirea băuturilor Distribuirea şi folosirea băuturilor alcoolice, narcoticelor şi fumatul în incinta clubului este interzisa în mod categoric.


Accesul este interzis în incinta centrului:

 • Persoanelor sub influenţa alcoolului sau drogurilor;
 • Persoanelor cu aspect respingător sau în haine murdare;
 • Persoanelor însoţite de animale;
 • Persoanelor cu boli infecţioase;
 • Persoanelor care nu deţin încălţăminte şi îmbrăcăminte de schimb.


Clubul nu îşi asumă răspunderea şi nu poate fi făcut răspunzător pentru niciun fel de accidentări, vătămări, boli sau decese care pot surveni în interiorul clubului sau în afara lui, apărute ca urmare a beneficierii de serviciile clubului şi cauzate de starea de sănătate necorespunzătoare a membrilor clubului, de neadaptarea capacităţii fizice a acestora la efort, de nerespectarea regulilor de utilizare a echipamentelor din cadrul clubului sau de orice altă cauză.


Personalul clubului nu are pregatire medicală. Este obligatoriu ca membrii clubului să consulte un medic înainte de a începe să frecventeze cursurile clubului, dacă aceştia nu sunt siguri de condiţia lor fizică sau de capacitatea de a efectua exerciţii fizice. În anumite cazuri, clubul poate să condiţioneze intrarea în club a unei persoane, de remiterea raportului medical care sa ateste starea fizica a persoanei.


Membrul clubului este obligat să utilizeze cu grijă echipamentul sportiv în mod adecvat. În mod contrar el îşi asumă răspunderea pentru riscurile traumatismelor ce pot surveni în urma utilizării neadecvate. Considerăm membru al clubului chiar şi persoana care achită o sedinţă.


Clubul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând tarifele abonamentelor, orarul şi condiţiile din contractul de membru cat si regulamentul de frecventare al clubului.


Clubul nu are nicio obligatie de a returna contravaloarea abonamentului,în condiţiile în care membrul a achitat abonamentul, dar nu a participat la cursuri în intervalul pentru care a achitat abonamentul, indiferent de motivele pentru care acesta nu a beneficiat de serviciile clubului. Abonamentele nu se prelungesc sub nicio formă!


În cazul deteriorării echipamentului sportiv sau al altui bun al clubului, persoana în cauză acoperă toate cheltuielile materiale pentru înlăturarea deteriorărilor produse de către el, echipamentului sportiv sau bunului, şi reparaţiile încăperii.


Este strict interzisă fotografierea, filmarea sau înregistrarea în orice spaţiu al clubului, fără acceptul conducerii!


Orice tip de abonament este valabil o lună (două sau trei,etc... în funcţie de tipul de abonament)calendaristică de la data achitării abonamentului ales.


Clubul şi personalul angajat nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea, pierderea sau furtul lucrurilor personale ale membrilor, care nu au fost încuiate în dulapuri. Membrii Clubului au obligaţia să îşi depoziteze lucrurile personale în dulapurile securizate.


Clubul nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate în cazul furturilor, sau pentru lucrurile pierdute şi uitate în incintă.


Obiectele găsite în dulapurile din vestiare vor fi păstrate de către Club timp de o săptămână. Lucrurile lăsate în incinta Clubului şi neridicate la timp de către membrii, vor fi considerate ca abandonate, ele nemaiputând fi apoi revendicate.


Abonamentul se poate anula în urmatoarele condiţii:

 • nerespectarea prezentului regulament;
 • folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât şi un comportament care să prejudicieze buna imagine a centrului nostru;
 • igiena personală precară şi nerespectarea regulilor de igienă a clubului Pronovia Gym;
 • nerespectarea în mod repetat a observaţiilor instructorilor, săvârşirea de infracţiuni;
 • consumul de droguri, alcool şi a substanţelor interzise în activităţile sportive (pentru mărirea parametrilor fizici ai organismului);
 • nerespectarea tipului de abonament pentru care a optat;
 • declararea datelor eronate în fişa de înscriere;
 • înstrăinarea cardului propriu unei alte persoane cu scopul de a se folosi de servicii în locul acesteia.


Conducerea clubului Pronovia Gym va fi înştiinţată de eventualele Dvs. observaţii cu ajutorul caietului de “Sugestii şi Reclamaţii“ aflat la recepţia clubului.


Persoanele care îi deranjează pe ceilalţi membrii ai clubului, nerespectând regulile de comportament, de igienă, de folosire a echipamentelor, sau orice regulă internă a clubului, după o avertizare prealabilă, vor avea cardul dezactivat, fară restituirea contravalorii abonamentului.

Va asteptam cu drag!

0745 297 875 / 0746 800 074
pronoviagym@yahoo.com
Strada Progresului, nr. 18, Cluj Napoca